Nếu có thể làm mẫu xô nhựa có in IML?

Nó sẽ không được chấp nhận, do chi phí của phim thiết kế mới và tấm in được tùy chỉnh. Chúng tôi có thể cho bạn xem video về thiết kế phim trong phòng trưng bày của chúng tôi và trực tiếp với bạn.
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)