Bạn có thể vui lòng cho tôi một ưu tiên trong việc thiết kế bố cục thùng không?

Chúng tôi có Đội ngũ thiết kế để phục vụ miễn phí bố cục trong thiết kế trên xô nhựa, sau khi chúng tôi làm rõ các ứng dụng của xô được lưu trữ và phong cách thiết kế mà bạn yêu thích.
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)